EN Menu

Disclaimer

Deze website is van Being Development B.V. te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 55405207.

Wanneer geldt deze disclaimer?
De disclaimer geldt als u de website (het domein) www.beingdevelopment.nl bezoekt of een van de subdomeinen hiervan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Being Development aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Being Development of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Being Development. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Being Development.

Websites van anderen
Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als u op de link klikt, komt u op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Nederland
De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Op deze website en disclaimer zijn Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij mogen de inhoud en regels van deze disclaimer op ieder moment zonder aankondiging aanpassen.