EN Menu

Onze
Werkwijze

Onze doelstellingen vertaald naar een effectieve en bijzondere werkwijze, opgedeeld in zes opeenvolgende fasen.

Fase 01 Wat kunnen we toevoegen, en waar?
Fase 02 Wat zijn de (lokale) behoeften?
Fase 03 Vorm volgt manifest
Fase 04 Mise en place
Fase 05 Samen bouwen
Fase 06 Nazorg

Wat kunnen we toevoegen, en waar?

De eerste stap richt zich op het onderzoeken van kansen. Kunnen we waarde toevoegen, en zo ja, waar en hoe? Een  haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de levensvatbaarheid van het project op alle relevante niveaus, te weten individueel, gemeenschappelijk, ecologisch, economisch, bedrijfsniveau en de industrie. Hiervoor maken we onder andere gebruik van impact scans.

Is het potentieel aantoonbaar aanwezig? Dan zoeken we nu al de dialoog met andere specialisten, waaronder architecten, adviseurs, financiers, etc. Wij vragen alle partijen ons manifest met kernwaarden te ondertekenen. Zodat we samen vanuit dezelfde intenties aan positieve impact werken.